Područja pravnih usluga

Ugovorno pravo

Odvjetnički ured Ivana Raspović

Ugovorno pravo

Ugovor je dvostrani pravni posao kojim se zasniva obveznopravni odnos između ugovornih strana. Prema načelu slobode uređivanja obveznih odnosa, jedna ugovorna strana načelno može sklapati ugovor s kim želi i prilagođavati sadržaj ugovora konkretnim potrebama u skladu s Ustavom, prisilnim propisima i moralom društva. Obuhvaća sastav ugovora iz područja obveznog, stvarnog, trgovačkog i radnog prava, tumačenje sadržaja ugovora, pravno savjetovanje, ostvarenje prava iz ugovornih odnosa, zastupanje u sudskim postupcima radi ostvarenja prava iz ugovornih odnosa.

Usluge:

Scroll to Top