Biografija

Odvjetnica Ivana Raspović, rođena 1983. godine u Zadru. Završila je Pravni fakultet u Splitu 2005. godine a pravosudni ispit položila u ožujku 2008. godine. Od 2005. godine do 2010. godine svoju odvjetničku praksu odradila je unutar drugih odvjetničkih ureda gdje se obučavala, te od 2010. godine  ima svoj vlastiti odvjetnički ured.

Specijalizirana je za područje civilnog – građanskog prava, te prekršajnog prava.

Odvjetnički ured primarno djeluje na području Općinskog suda u Zadru kojem pripadaju: Stalna služba u Pagu, Stalna služba u Biogradu na moru, Stalna služba Benkovac. Međutim, sukladno potrebama stranaka i njihovim zahtjevima, odvjetnički ured radi na području svih sudova u Republici Hrvatskoj.

Biografija

Odvjetnica Ivana Raspović, rođena 1983. godine u Zadru. Završila je Pravni fakultet u Splitu 2005. godine a pravosudni ispit položila u ožujku 2008. godine.

Od 2005. godine do 2010. godine svoju odvjetničku praksu odradila je unutar drugih odvjetničkih ureda gdje se obučavala, te od 2010. godine  ima svoj vlastiti odvjetnički ured.

Specijalizirana je za područje civilnog – građanskog prava, te prekršajnog prava.

Odvjetnički ured primarno djeluje na području Općinskog suda u Zadru kojem pripadaju: Stalna služba u Pagu, Stalna služba u Biogradu na moru, Stalna služba Benkovac. Međutim, sukladno potrebama stranaka i njihovim zahtjevima, odvjetnički ured radi na području svih sudova u Republici Hrvatskoj.

Scroll to Top